Aktualności

UWAGA! NOWY REGULAMIN I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W STUDIO W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM.

16 października 2020

NOWY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH HIGH DEFINITION DANCE STUDIO OBOWIĄZUJĄCY DO ODWOŁANIA.

Szczecin dn. 16.10.2020

Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy regulamin ma na celu ustalenie i podanie do wiadomości  zasad w kwestii poprawy  bezpieczeństwa uczestników zajęć oraz kadry High Definition Dance Studio w czasie stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  i stanowi uzupełnienie obowiązującego dotychczas regulaminu ogólnego.
  2. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Zasady obowiązujące na terenie High Definition Dance Studio:

  1. Wstęp na teren studio mają tylko zapisani uczestnicy grup trenujących w High Definition Dance Studio zgodnie z obowiązującym grafikiem. Uczestnicy wchodzą na 5 minut przed rozpoczęciem swoich zajęć. Pozostałe osoby proszone są o pozostanie na zewnątrz lokalu.
  • Każda osoba wchodząca i wychodząca z lokalu ma obowiązek zdezynfekować ręce przy pomocy ogólnodostępnego preparatu ustawionego przed wejściem.
  • Podczas przebywania w przestrzeniach wspólnych (tj. recepcja, szatnia) prosimy o zasłanianie ust i nosa, najlepiej przy pomocy maseczki ochronnej. Noszenie masek przez uczestników zajęć w obrębie sali tanecznej nie jest zalecane.   

4.Podczas kaszlu lub kichania należy zasłaniać usta oraz nos.

5. Uczestnik zajęć oraz jego rodzice lub opiekunowie prawni są świadomi jego stanu zdrowia.

6.  Osoby z jakimikolwiek objawami infekcji nie będą wpuszczane na zajęcia, prosimy o pozostanie w domu.

  • Obowiązuje obuwie zmienne!
  • Możliwe będzie mierzenie temperatury na wejściu do lokalu.
  • Zajęcia które dotychczas trwały 90 min. będą trwały 75 min aby wywietrzyć salę pomiędzy zajęciami i nie dopuścić do kumulacji uczestników zajęć różnych grup.
  •  Prosimy o opłacanie zajęć przelewem bankowym numer konta: 06 1090 1492 0000 0001 3118 4320

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika.

W przypadku chęci otrzymania faktury za zajęcia – prosimy o wiadomość najpóźniej w przedostatni dzień roboczy danego miesiąca.

Podsumowanie:

Zgodnie z rozporządzeniem szkoła tańca High Definiton Dance Studio, jako pozaszkolna forma edukacji artystycznej, nie ma zakazu funkcjonowania.

Posiadamy system wentylacji mechanicznej i wprowadzamy 15 minutowe odstępy między zajęciami. Zaczynamy punktualnie, kończymy 15 minut wcześniej niż dotychczas.

Na teren obiektu wstęp mają tylko zapisani uczestnicy zajęć. Dopiero po opuszczeniu przez nich terenu studio, wpuszczana jest kolejna grupa – na 5 minut przed zajęciami. Unikamy w ten sposób kumulowania się większej ilości osób i spełniamy zalecane 7m2 powierzchni na osobę, która i tak w ramach rozporządzenia nas nie dotyczy.

 \W częściach wspólnych poruszamy się w maskach ochronnych.