Aktualności

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE HIGH DEFINITION DANCE STUDIO W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

1 września 2020

NOWY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH HIGH DEFINITION DANCE STUDIO OBOWIĄZUJĄCY DO ODWOŁANIA.

Szczecin dn. 1.09.2020

Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy regulamin ma na celu ustalenie i podanie do wiadomości  zasad w kwestii poprawy  bezpieczeństwa uczestników zajęć oraz kadry High Definition Dance Studio w czasie stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  i stanowi uzupełnienie obowiązującego dotychczas regulaminu ogólnego.
  2. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Zasady obowiązujące na terenie High Definition Dance Studio:

  1. Wstęp na teren studio mają tylko zapisani uczestnicy grup trenujących w High Definition Dance Studio zgodnie z obowiązującym grafikiem, oraz nowe osoby chcące dokonać zapisu na zajęcia  w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego. Pozostałe osoby proszone są o pozostanie na zewnątrz obiektu.
  2. Każda osoba wchodząca i wychodząca z lokalu ma obowiązek zdezynfekować ręce przy pomocy ogólnodostępnego preparatu ustawionego przed wejściem.
  3. Podczas przebywania w przestrzeniach wspólnych (tj. recepcja, szatnia) prosimy o zasłanianie ust i nosa, najlepiej przy pomocy maseczki ochronnej. Noszenie masek przez uczestników zajęć w obrębie sali tanecznej nie jest obowiązkowe.   
  4. Podczas kaszlu lub kichania należy zasłaniać usta oraz nos.
  5. Uczestnik zajęć oraz jego rodzice lub opiekunowie prawni są świadomi jego stanu zdrowia.
  6. Osoby z jakimikolwiek objawami infekcji nie będą wpuszczane na zajęcia, prosimy o pozostanie w domu.
  7. Obowiązuje obuwie zmienne!
  8. Możliwe będzie mierzenie temperatury na wejściu do lokalu w którym odbywać się będą zajęcia.