High Definition Dance Studio

PROMOCJA na TARGI DZIECKO MAMA TATA

data: 2017-09-07

UWAGA!!!

Z okazji tegorocznych Targów Dziecko Mama Tata przygotowaliśmy super promocję dla nowych osób!

W dniach 9 i 10 września czeka na Was po jednym na każdy dzień karnecie na 8 wejść na jeden styl (wart 130 zł) za symboliczną złotówkę oraz łącznie 10 karnetów za 50% wartości.

Łącznie zatem przygotowaliśmy 2 karnety za złotówkę i 10 karnetów za 50% ceny.

 

Promocja obejmuje tylko osoby, które nigdy przedtem nie uczęszczały na zajęcia do High Definition Dance Studio!

 

Płatność tylko gotówką przy naszym stoisku targowym w czasie trwania targów tj. 9 i 10 września w godz. 10:00 - 18:00 w Hali Azoty Arena

 

REGULAMIN PROMOCJI “50 % TANIEJ”

§ 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem Promocji “50 % taniej” jest High Definition Dance Studio z siedzibą w Szczecinie pod adresem: ul. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Miasto Szczecin jako Michał Bogusławski Instruktor Tańca NIP 8522529703, REGON 362396888 , zwane dalej Organizatorem.

2. Promocja jest prowadzona w dniach 9-10 września 2017 roku w czasie targów Dziecko Mama Tata, które odbywają się w Azoty Arenie 9 i 10 września 2017 roku.

3. Informacje o Promocji “50 % taniej” wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej hd-dance.pl oraz facebooku @highdefinitiondancestudio.szczecin i instagramie (bez regulaminu) @high_definition_dance_studio.

§ 2. Definicje

1. Organizator - High Definition Dance Studio, którego dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

2. Promocja “50 % taniej” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.

4. Uczestnik – osoba, która chce skorzystać z nauki tańca i nigdy wcześniej nie korzystała z żadnych zajęć w High Definition Dance Studio.

5. Czas trwania promocji – 9-10 września podczas targów Dziecko Mama Tata w Hali Azoty Arena.

6. Czas na skorzystanie z Rabatu promocyjnego - czas liczony od chwili zakupu karnetu promocyjnego do końca października 2017 roku, tzn. do końca października można wykorzystać zajęcia z 8-zajęciowego karnetu. Przy czym karnet obowiązuje na 8 kolejnych zajęć w 1 stylu.

7. Rabat – 50 % zniżka na zakup karnetu miesięcznego na jeden styl, wartego 130 zł.

8. Karnet miesięczny – karnet na zajęcia w High Definition Dance Studio, obejmujący 8 kolejnych zajęć w wybranym przez uczestnika 1 stylu.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które nigdy wcześniej nie korzystały z żadnych zajęć w High Definition Dance Studio.

2. Organizator przeznacza do sprzedaży w Promocji „50 % Taniej” 10 karnetów miesięcznych na wybrany przez uczestnika jeden styl.

3. Organizator przeznacza do sprzedaży za 1 zł po jednym karnecie miesięcznym 9 września i 10 września.

4. Karnet promocyjny można zakupić tylko w czasie trwania targów Dziecko Mama Tata, na stoisku High Definition Dance Studio w Hali Azoty Arena. Płatność tylko gotówką.

5. Jeden Uczestnik może kupić jeden karnet promocyjny.

6. Karnety zakupione w Promocji są imienne. Nie można ich przekazać ani sprzedać innej osobie.

7. Karnet dotyczy zajęć odbywających się regularnie w planie zajęć dostępnym na stronie hd-dance.pl oraz facebooku @highdefinitiondancestudio.szczecin i instagramie @high_definition_dance_studio.

8. Uczestnik Promocji może wykorzystać karnet promocyjny do końca października 2017 roku, tzn. do końca października można wykorzystać zajęcia z 8-zajęciowego karnetu. Przy czym karnet obowiązuje na 8 kolejnych zajęć w 1 stylu.

9. Uczestnik promocji korzystając z zajęć w High Definition Dance Studio zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu High Definition Dance Studio, który jest wywieszony w siedzibie Studio.

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres: biuro@hd-dance.pl. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą “50 % taniej”.

2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.

3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

« Wróć do poprzedniej strony

Menu

XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.